O nás


Kto sme


Sme skupina piatich mladých dobrovoľných poradcov z rôznych regiónov Slovenska, ktorí sa rozhodli zapojiť do projektu Vnímaví pre zraniteľných a bezplatne pomáhať rómskym deťom a ich adoptívnym rodinám.

V slovenských detských domovoch vyrastá veľa rómskych detí. Niektoré z nich majú šťastie na nový domov a možnosť byť súčasťou adoptívnej rodiny alebo v profesionálnej náhradnej starostlivosti. Tak prečo to robíme a aká je naša úloha?

Rómske deti sa v nerómskom prostredí často stretávajú s nepochopením a s potláčaním svojho rómskeho ja. Niekedy ich rómsku identitu nevedomky potláča aj okolie, pre ktoré nie je vždy ľahké nájsť ľudí, ktorí by vedeli v istých situáciách poradiť. Aj preto nezisková organizácia Od emócií k poznaniu - Eduma v spolupráci s organizáciou Divé maky prišla s projektom, vďaka ktorému môžeme spoločne pomôcť adoptívnym a profesionálnym rodinám a ich rómskym deťom.

Sami sme si ako mladí Rómovia prešli istými úskaliami a prekážkami. Zažili sme, čo znamená byť v istých situáciách nechcený, nepochopený alebo odmietnutý. Občas vieme, aké je byť Romákom v triede, na ulici alebo v obchode a vieme, čo takéto dieťa a mladý človek prežíva. Na isté predsudky a diskrimináciu narážame dodnes. Naučili sme sa však s nimi pracovať a neberieme ich ako prekážku. Ba práve naopak. Prijali sme naše rómske ja a sme na neho patrične hrdí. Všetci študujeme na stredných a vysokých školách a našou spoločnou túžbou je pomáhať a odovzdávať naše skúsenosti a to, čo sme sa naučili, ďalej.

Aj preto sme odhodlaní pomáhať deťom a ich adoptívnym rodinám, ktoré sa raz môžu ocitnúť v prostredí, ktoré možno nebude veľmi rozumieť kultúrnym a etnickým rozdielom. Je dôležité, aby sme vedeli nazrieť do duše detí a ich rodín a pochopiť isté situácie, ktorými spoločne prechádzajú. A my chceme byť práve takýmito sprostredkovateľmi. Každý z nás má svoju rodinu s dieťaťom, ktorej pomáhame a sme nablízku vo chvíľach, kedy to od nás najviac potrebujú. Sme pripravení počúvať, hľadať riešenia a konštruktívne pristupovať k problémom a situáciám, ktoré rieši rodina alebo samotné dieťa. Chceme byť deťom kamarátmi a rodičom rovnocennými partnermi, lebo veríme, že to najdôležitejšie je počúvať a byť schopný porozumieť. Až tak umožníme deťom prijať svoju inakosť, aby mohli ďalej rásť a rozvíjať sa.

Ako dobrovoľní poradcovia prechádzame vzdelávaním na 4-vé akadémii rozvoja kritického myslenia, ktorej cieľom je vychovávať, vzdelávať a rozvíjať k vnímavosti. Po jeho úspešnom ukončení získame osvedčenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o našej odbornej spôsobilosti. Aj vďaka naším skúsenostiam z pilotného ročníka budeme mať možnosť rozširovať Klub dobrovoľných poradcov, ktorí bude pomáhať aj ďalším rodinám.